Ekologiska företag: Varför?

Att investera och satsa mer på ekologiska alternativ har blivit allt mer populärt i takt med att vår påverkan på miljön har fått större utrymme i media och vårt kollektiva medvetande.

Användningen av vissa vanligt förekommande besprutningsmedel har haft en märkbart negativ påverkan på insektslivet och vi går mot en värld där bin riskerar att dö ut. Dör bin ut förlorar vi en av dom viktigaste faktorerna för ett välmående ekosystem då dom är en kritisk del i pollineringen av nya växter.

Att kunna erbjuda konsumenter ekologiska alternativ som är bättre för miljön, djur och insekter har därför blivit en industri som vuxit stadigt dom senaste åren och ser ut att fortsätta vinna mark.

Om du funderar på att starta upp, eller redan driver, ett företag med inriktning på ekologiska alternativ kan det vara en smart idé att fundera på att expandera. Genom att ta ett lån på https://qred.com/se/ ger du ditt företag utrymme att växa och fortsätta ha en positiv påverkan för planeten.

Fördelar

Fördelarna med ekologisk odling är många.

Ekologisk mat får t.ex inte använda sig av genetiskt modifierade växter. Genmodifiering är en relativt ny teknologi och forskningen är fortfarande oklar kring effekten av dessa råvaror på människor och djur. Genom att välja ekologiskt väljer du det säkra före det osäkra.

Man använder inte heller syntetiskt framställda besprutningsmedel som har visat sig ha en förödande effekt på insektslivet.

Ekologiska varor

Genom vårt medlemskap i den europeiska unionen är vi bundna till dom regler som gäller för alla medlemsstater och kan därför känna oss trygga i att produkter som är markerade med det gröna lövet har odlats och framställts på ett sätt som möter dom kriterier som finns för ekologisk mat.

Företag kan också få olika certifikat som säkerställer att dom driver sina företag på ett hållbart sätt med ekologiskt odlad mat. Att läsa på om företaget man väljer att stödja är alltid en bra idé. Då får man en tydlig bild om vilka steg företaget tar för att stödja ekologisk odling och ett hållbart produktionssätt.

Kostnad

Det brukar generellt kosta mer att handla ekologiskt då det är dyrare att odla på ett hållbart och skonsamt sätt. Genom att välja ekologiskt när du är i butiken så väljer du dock det bättre valet för planeten och bidrar till en framtid som har fortsatt blomstrande ekosystem med ett rikt djurliv och friska växter.

I starta och driva en egen ekologisk odling oavsett skala kan dock ta bort många av dessa extra kostnader då man tar bort mellanhanden och försörjer sitt behov på egen hand. Har man möjlighet att odla så är det verkligen något man bör överväga.

Att ta hand om vår planet genom att köpa ekologiskt och stödja hållbara företag blir allt viktigare och om vi vill ha en frisk planet kan vi inte bara fokusera på här och nu utan även se framåt.