Ekologiska märken  

Som konsument kan det kännas väldigt förvirrande när man står i matbutiken
och vill göra ett bra val. Det finns många Green, eco, organic, vegan, natural, farm fresh, food, healthy labelsolika märkningar på produkterna och det finns många som kan betyda samma saker men ha olika regler för certifieringarna. Helst ska man göra efterforskningen innan dess att man ska handla, så att man har koll på vad de olika märkningarna står för. Det är dock alltid bättre att handla ekologiskt än att inte göra det. Även om du råkar handla “fel” så har du trots det gjort ett mycket bättre val för miljön och kan välja bättre nästa gång. Här listas de vanligaste ekologiska märkningarna och vad de står för:

 

  • Bra miljöval – naturskyddsföreningens märkning. Den kan du hitta på produkter som vanligtvis har stor miljöpåverkan.
  • Demeter – ett märke som står för biodynamisk och ekologisk odling. Detta märke har minskat i och med att KRAV vuxit och man använder sig av biodynamiska preparat på fälten och vid kompostering.
  • EU ekologiskt – Innebär att 95 procent av produkten är ekologiskt producerad som minst. Obligatorisk från 1 juli 2010 på alla färdigpackade ekologiska varor.
  • EU Ecolabel – Handlar om ett livscykelperspektiv från råvara till avfall.
  • Fairtrade – Detta är ett märke som bidrar till bättre levnadsförhållanden och arbetsförhållanden för arbetare över hela världen. Det innebär att de får bättre tider och bättre löner. Tanken med fairtrade är att de ska kunna försörja sig på en vanlig arbetsdag. Produkter märkta med fairtrade har ett minimipris på världsmarknaden.
  • FSC – Ekonomiskt, ekologiskt och hållbart skogsbruk.
  • KRAV – Krav står för god djuromsorg, bra miljö, god hälsa samt ett socialt ansvar. Det är ett av de vanligaste märkena på marknaden som många väljer att titta efter. Ett privat initiativ från början. Jämfört med EUs märkning har KRAV betydligt hårdare regler för bland annat djuromsorg.
  • MSC – Innebär att fisken har blivit fiskad på ett naturligt sätt utan att påverka fiskbeståndet.
  • Nyckelhålet – Mindre salt, socker och ett hälsosammare alternativ för kunden.

 

Om du vill läsa mer om olika märkningar som finns på produkter och vad de står för så ska du gå in på ica, där hittar du de vanligaste märkningarna.